معرفی

مشخصات فردی

سوسن رحیم زاده

نام - نام خانوادگی : سوسن   رحیم زاده

پست الکترونیکی : susan-r@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روانشناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

 

عضو شورای تحصیلات تکمیلی

گروه­های روان­شناسی و مشاوره در دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی

1394 -  تاکنون

 
 
مدیر داخلی فصلنامه روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی
 


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : امور تربیتی و مشاوره

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373/11/01

سوسن رحیم زاده
سوسن رحیم زاده

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^